logo93

Image

Noćni okršaj između Napoleona i Aleksadra

prosinac 1806.

Više

Godine 1806., za vrijeme francuske okupacije Dalmacije, na rtu Zaglav u Milni na Braču, Francuzi su izgradili utvrdu opremljenu četiri topa, koja je kasnije pojačana na šest topova. Kako francuska posada koja je došla na Brač nije imala dovoljno ljudi za gradnju utvrde, angažirali su 150 Bračkih seljaka.

Utvrda Baterija postala je ključna točka za obranu od Engleza i Rusa te je odigrala važnu ulogu u obrani Splita i okolnih područja tijekom napoleonskih ratova na istočnom Jadranu.

U prosincu 1806. godine došlo je do pomorske bitke između Rusa i Francuza. Jedan ruski izviđački brik pod nazivom Aleksandar bio je usidren u tom području i primijećen od strane francuskih vojnika, koji su brzo obavijestili komandu u Splitu. General Marmont naredio je brodovima da isplove i zarobe ruski brik. Formiran je manji pomorski odred koji se sastojao od tri topovnjače, jedne tartane po imenu Napoleon i jednog trabakula, te su krenuli u napad.

Međutim, mještani Brača, nezadovoljni reformama francuske uprave, dojavili su poručniku bojnog ruskog broda Aleksandar, Ivanu Skolavskom, o pripremama Francuza. Skolavski je odlučio dočekati neprijatelja i prvi napasti. Bitka je trajala tri sata, rezultirajući potapanjem jedne francuske topovnjače i teškim oštećenjem broda Napoleon, koji je nakon bijega potonuo u splitskoj luci.

Na povratku, ruski brod je uništio francusku bateriju na rtu Zaglav, otvarajući put ruskoj mornarici na Braču.

Pokušavajući umanjiti posljedice poraza, general Marmont je u svojim memoarima prešutio postojanje utvrde na rtu Zaglav, tvrdeći da je otok Brač preprostran da bi ga se moglo braniti i da nema ni jedne tvrđave. Stoga je povukao malobrojnu posadu i prepustio Brač neprijatelju.

Ruska okupacija nije dugo potrajala, jer je mir u Tilsitu potpisan u srpnju 1807. godine, nakon čega su Rusi napustili otok Brač, a Francuzi ostali vladati Bračem i Dalmacijom još šest godina.

Tako se s teškim gubicima po Francuze i Ruse završio noćni okršaj u Splitskim vratima u kojemu su igrom slučaja sudjelovali brodovi imenjaci dvaju tadašnjih carskih silnika.

Brodovi iz bitke

Pogledajte brodove putem "Proširene stvarnosti" u vašem prostoru.

Brig Aleksandar
Image 1
Tartana Napoleon
Image 2
Tartana
Image 2
Trabakul
Image 2
Image