Turistička zajednica Grada Otočca

Image

Naziv lokacije *
Božićni likovi posloženi po redosljedu prikazivanja*
#1 - Vilenjak
#1 - Vilenjak
#2 - Saonice
#2 - Saonice
#3 - Pokloni
#3 - Pokloni
#4 - Rudolf
#4 - Rudolf
#5 - Djed Božićnjak
#5 - Djed Božićnjak
#EXTRA - Grinch
#EXTRA - Grinch

Odabir lokacije

Google Maps - Current Location

Copy Coordinates
Koordinate lokacije *
Fotografija lokacije - fotografija koja upućuje korisnika na lokaciju pločice sa QR kodom *
Drag & Drop Files Here Browse Files